دانلود خردگرایی متقدم

نزدیکترین نظریه‌ای که می‌تواند گرایشهای هندسی و ساخت گرایانه آغاز قرن بیستم را تشریح کند، نظریه قابلیت ادارک است که در سال ۱۸۸۷ توسط منتقد و مورخ هنر کُنراد فیدلِر در گزارشی به نام «درباره منشأ فعالیت هنری» در سال ۱۸۸۷ منتشر کرد فیدلِر براساس اندیشه‌های موسیقی شناس ادوارد هانسلیک، که مخالف با نحوه بیان […]

ادامه مطلب و دانلود