مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی

مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۸ صفحه

دانلود این فایل

توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری…………………………………………………………………………………………….۱۱

تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..۱۲

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه………………………………………………………………………………………………………۱۳

دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه…………………………………………………………………………………………………….۱۳

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان………………………………………………………………………….۱۴

دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمهاو مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی………………..۱۵

مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………..۱۷

انتقال الکترونیکی وجوه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه……………………………………………………………………………………………………….۲۰

اهمیت و جایگاه انتقال الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………۲۳

مزایا وویژگیهای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه………………………………………………………………………۲۴

نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه…………………………………………………………………………………………….۲۶

انواع سیستمهای انتقال الکترونیکی وجوه………………………………………………………………………………………۲۷

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده(در سطح مشتری)………………………………………………………………….۲۸

ماشین خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

ماشین های نقطه فروش…………………………………………………………………………………………………………………۲۹

بانکداری تلفنی………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

بانکداری خانگی/دفتری…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

بانکداری الکترونیکی بین بانکی……………………………………………………………………………………………………..۳۲

کارتهای پلاستیکی(بانکی)در بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………….۳۳

معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی…………………………………………………………………………………….۳۵

ویژگی سیستمهای پرداخت الکترونیکی مناسب……………………………………………………………………………۳۵

سوئیفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

کارتهای بانکی(اعتباری)…………………………………………………………………………………………………………………۳۸

تعریف و مفهوم کارتهای بانکی(اعتباری)……………………………………………………………………………………….۳۸

تاریخچه کارتهای اعتباری………………………………………………………………………………………………………………۳۹

مزایای استفاده از کارتهای اعتباری………………………………………………………………………………………………..۴۱

انواع کارتهای اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت………………………………………………………………………………………………..۴۴

انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد………………………………………………………………………………۴۷

مسائل و مشکلات کارتهای اعتباری(بانکی)…………………………………………………………………………………..۴۸

پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

تعریف پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

اهمیت و مزایای پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..۵۰

انواع پول الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………….۵۵

پرداخت الکترونیکی صورت حسابها………………………………………………………………………………………………۵۷

بررسی وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………………………………………………..۵۸

تاریخچه بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………………………………۵۸

بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………………………………………………………………………….۵۹

کارتهای بانکی در ایران………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

شبکه تبادل اطلاعات بانکی(شتاب)………………………………………………………………………………………………۶۳

مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی(مهتاب)……………………………………………………………………..۶۴٫

سوئیفت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

VSAT…………………………………………………………………………………………………………………………………………65

سیستمهای یکپارچه بانکی……………………………………………………………………………………………………………۶۷

تلفن بانک………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

تجارت بانکهای کشور در خصوص بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………۶۷

سیستم مالی مالزی……………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

ساختار سیستم مالی در مالزی……………………………………………………………………………………………………..۷۵

سیستم بانکی در مالزی………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

بانکهای تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

شرکتهای مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

بانکهای سرمایه ای……………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

بانکداری اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

موسسات تنزیل…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

فاتر نمایندگی بانکهای خارجی در مالزی…………………………………………………………………………………….۸۲

بانکداری الکترونیکی در مالزی……………………………………………………………………………………………………..۸۲

دستگاه خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

بانکداری تلفنی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

بانکداری تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

بانکداری کامپیوتر شخصی……………………………………………………………………………………………………………۸۶

مرکز بانکداری اتوماتیک……………………………………………………………………………………………………………….۸۶

بانکداری اینترنتی در مالزی…………………………………………………………………………………………………………۸۷

بانکداری مجازی……………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

مزایای بانکداری مجازی……………………………………………………………………………………………………………….۹۱

بررسی و تحلیل اشکالات وارده بر بانکداری مجازی……………………………………………………………………۹۳

امنیت در بانک مجازی…………………………………………………………………………………………………………………۹۵

بانکداری مجازی در مالزی……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۱-۲-تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

پیدایش بانکداری به قرنها پیش باز می گردد . در آن موقع اهداف بانکداری با زمان حال متفاوت بوده است ، قرنها پیش دریافت بهره قرض و کارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهی به همراه داشت . این موضوع به تدریج حس رقابت برخی از افراد را برانگیخت و با وجود مشکلات عدیده ای که برای جلب اعتماد عمومی داشتند اولین موسسات خصوصی ، جذب سپرده های مردم را راه انداختند . در اندک زمانی این مؤسسات توانستند فعالیتهای خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و دیگران ، به خدمات بیشتری چون نقل و انتقال وجوه در داخل ، خرید و فروش انواع پولهای خارجی و در مواردی ایجاد اسناد اعتباری گسترش دهند . در نتیجه اولین بانک های خصوصی تشکیل گردید . این بانکها نه تهاه برای حفظ و نگهداری سپرده ها چیزی نمی گرفتند ، بلکه حاظر بودند در مقابل سپرده گذاری ، چند درصدی به عنوان پاداش بپردازند و این امر موجب روی آوردن مردم به سمت بانکهای خصوصی گردید . این روند به این صورت ادامه داشت و تحول اساسی زمانی رخ داد که صرافان می توانستند ، بجای پول نقد برای قرض گیرنده نیز رسید بپردازند و اینجا بود که مهمترین تحول در عرصه بانکداری یعنی خلق پول اعتباری صورت پذیرفت و به این ترتیب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر اندوخته های مردم رسید بینشان پخش کنند و پولهای واقعی را به عنوان پشتوانه برای مراجعات احتمالی نگه داشته و با این ابداع حرفه صرافی و بانکداری به یکی از پر درآمدترین مشاغل تبدیل گردید . بعد از تسلط کلیسا بر امور مردم به دلیل سخت گیری های شدید مقامات کلیسا در مقابل قرض های با بهره ، این حرفه با مشکل جدی مواجه گشته و تا حدود زیادی از رونق افتاد. در این دوران گردانندگان عمده چنین مراکزی ، یهودیان بودند. چرا که طبق تفسیرشان از آیین یهود گرفتن ربا و بهره از غیر یهودی را مجاز می دانستند . با پایان جنگهای صلیبی و آشنایی اروپاییان با کشورهای مسلمان و فرهنگ و تمدن اسلامی ، دوره جدیدی از تجارت و بازرگانی بین الملل بین شرق و غرب شکل گرفت و در قرنهای چهارده و پانزده میلادی اهمیت فوق العاده ای یافت . گسترش بازرگانی ، تنوع پولهای رایج ، مشکلات نقل و انتقال مسکوکات ، نیاز تجار و پیشه وران به سرمایه های مالی و …….. عوامل مختلفی بودند که ضرورت تجدید حیات مؤسسات پولی و بانکی را طلب می کرد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code