جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

علوم پزشکی

این جزوه درمورد زبان پزشکی رشته تغذیه است که با فرمت پی دی اف در ۲۸۶ صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۹٫۰۴۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۸۶ صفحه

دانلود این فایل

توضیحات:

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

فهرست مطالب

۸ … ………………………………………………………. Lesson one : Preview words for study ”

۱۴ .. ……………………………………………………….Lesson two: “Preview words for study ”

۲۰ ……………………………………………………….Lesson three: “preview words for study ”

۲۶ …….. ………………………………………………………. Unit 4: “Preview words for study ”

۳۱ ……… ………………………………………………………. Unit 5: “Preview words for study ”

۳۷ ………. ………………………………………………………. “Preview words for study ” Unit 6:

۴۵ ………. ………………………………………………………. Unit 7:“Preview words for study ”

۵۲ ………. ………………………………………………………. Unit 8:“Preview words for study ”

۵۶ ………. ………………………………………………………. Unit 9:“Preview words for study ”

۶۲ …….. ………………………………………………………. Unit 10:“Preview words for study ”

۱۶۰ …….. ………………………………………………………. “Preview words for study ”:Unit 11

۱۶۷ ………………………………………………………………………………..“Target word” Unit 12:

۱۷۴ ………. ……………………………………………………….Unit 13“Preview words for study ”

۱۸۲ ………. ……………………………………………………….Unit 14“Preview words for study ”

نمونه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد اشکالات ویژه ………………………….. ……….. ۲۲۴

پاسخنامه نمونه سؤالات اشکالات ویژه………………………………………………………………………… ۲۲۷

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب…………………………………………………… ۲۶۲

پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد ………………………………………………….. ۲۸۱

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب

Lesson two: “Preview words for study ”

پیشگویی / پی شبینی کردن ۱٫ predict

تعج بآور – غیرقابل باور / باور نکردنی ۲٫ Unbelievable

بسیار شلوغ / انبوه شدن / ازدحام کردن ۳٫ over crowded

به دلیل / بخاطر / بعلت ۴٫ Due to

تقصیر / گناه / جنایت ۵٫ crime

دسترسی / وسیله حصول / دسترسی ۶٫ access

شهرنشین / شهری ۷٫ urban

۸٫ Mayor شهردار

پیشرفت کردن / اصلاح کردن / بهبود دادن ۹٫ improve

بنا نهادن / برپاساختن / تاسیس کردن ۱۰٫ establish

محلول / راه حل / چار هسازی ۱۱٫ solution

به جای / در عوض ۱۲٫ instead

معامله / داد و ستد کردن / مبادله ۱۳٫ exchange

قبلاً / پیش از این ۱۴٫ already

اهل محل / مجاورت / همسایگی ۱۵٫ neighbor hood

دلپذیر / خو شآیند ۱۶٫ pleasant

محکم / اکیداً / سخت ۱۷٫ strict

خواب ناراحت / کابوس ۱۸٫ night mare

متخصص (ماهر) ۱۹٫ expert

ناگوار / مهیب / سهمگین ۲۰٫ horrible

عملاً / واقعاً ۲۱٫ actually

پرشکوه / دولتمند / توانگر ۲۲٫ rich

آفریننده / خالق ۲۳٫ creative

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب

Essential Words For TOEFL

۱٫ The given time was not sufficient .they……….us just two hours to finish it.

a)justified b)confirmed c)deserved d)allotted

۲٫ Passing the exam should enhance your chances of being admitted to collage. “Enhance”

means ;

۱) lessen 2) strengthen

۳) saturate 4) persevere

۳٫ Her performance was …………affected by the behavior of the crowd and was not

satisfactory .

a)pleasantly b)adversely

c)autonomously d)punctually

۴٫ Is the Canadian dollar …………….. to the U.S. dollar?

١) invariable ٢) potential ٣) unanimous ۴) equivalent

۵٫ They worked on their plan quite ……….without paying much attention to the regulations and

other main facets.

۱)implicitly 2)explicitly

۳)harmoniously 4)haphazardly

۶٫ His ……….finally paid off this year with an award for best actor in Hollywood.

۱)inclination 2)predominance 3)persistence 4)adversity

۷٫ The conference called for a more equitable distribution of wealth and power among nations

۱) motion 2)disturbance 3) division 4)attribution

۸٫ To become integrated into a society you must learn the…….. of that society.

l) predicament 2) comparison 3) conventions 4) complexities

۹٫ With better medicine we can stop the………of any kind of disease.

۱) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation

۱۰٫The scientist………… all of his new ideas in this article.

۱) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated

پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد

۱٫ ۴

۲٫ ۲

۳٫ ۲

۴٫ ۴

۵٫ ۴

۶٫۳

۷٫ ۳

۸٫ ۳

۹٫ ۳

۱۰٫ ۴

نوع فایل:Pdf

سایز: ۸٫۸۳mb

تعداد صفحه:۲۸۶

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code